Tapani Kunttu:
Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina

Aatteellista toimeliaisuutta - etukansi

Kirjan esittely

Tapani Kuntun lottahistoria kuvaa turkulaisten lottaosastojen ja yksittäisten lottien toimintaa itsenäisyyden alusta syksyyn 1944. Huomattava osa julkaisusta käsittelee vähemmälle huomiolle jäänyttä 1920- ja 1930-lukujen rauhan ajan monipuolista työtä ja toimintaa. Teoksessa tarkastellaan myös lottien aatemaailmaa ja moraalikysymyksiä. Sotavuosien lottakomennuskokemusten lisäksi kirja kertoo lottien suhtautumisesta sodan päättymiseen ja Lotta Svärd -järjestön lakkauttamiseen. Lottatyön annin ja merkityksen pohdiskelussa tulee vahvasti esille henkilökohtaiset tuntemukset ja tilittäytymisen tarve. Kirjassa on omat lukunsa myös turkulaisista pikkulotista ja aktiivisen Turun Seudun Lottaperinneyhdistyksen toiminnasta.

Turun lottien historiassa on käytetty arkistolähteitä ja lottia käsittelevää kirjallista materiaalia. Teos on kuitenkin elävän historian otteella tehty julkaisu, jossa pääosassa ovat lotat omine henkilökohtaisine kokemuksineen ja näkemyksineen työstään ja toiminnastaan lottana. Tämän näkökulman ovat mahdollistaneet lukuisat, laajat henkilöhaastattelut sekä erilaiset aikalaisdokumentit kuten päiväkirjat, kirjeet ja kortit. Teoksessa on runsaasti ennen julkaisemattomia valokuvia ja piirroksia.

Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina -teos on tehty Turun Seudun Lottaperinneyhdistys ry:n toimeksiannosta ja se on vastannut myös tutkimus- ja kirjoitustyön kustannuksista. Teos julkistettiin huhtikuussa 2008.

Takaisin edelliselle sivulle

Ylös