Haastattelut avainasemassa

Historia & Memoria on erikoistunut suullisen muistitiedon tallentamiseen sekä sen hyödyntämiseen historian kirjoittamisessa. Haastattelut tehdään digitaalisesti. Haastatteluaineisto puretaan muistikortilta paperille edelleen käsittelyä varten.

Yhteisö- ja yrityshaastattelut – asiantuntemuksen ja kokemuksen ääni

Järjestöjen ja organisaatioiden perustajien, johtohenkilöiden ja pitkään mukana olleiden asiantuntemus ja kokemus ovat erinomaista lähdeaineistoa historioihin. Tämä materiaali on tutkimuksellisesti kiinnostavaa sisältäen henkilöhistoriaa, sisäpiiritietoa ja henkilökohtaista tilittäytymistä.

Yrityshaastattelut kertovat yrittäjän elämäntyöstä, yritysperinteistä sekä perhe- ja sukuyritysten historiasta. Niissä tallentuu yrittäjyyden arki, yritysilmaston ja yritystoiminnan muutokset – viime kädessä yrittäjyyden anti ja merkitys.

Yhteisö- ja yrityshaastattelut ovat myös tunnustus ja kiitos oman yhteisön ja yrityksen hyväksi tehdystä työstä.

Yksityishenkilöiden haastattelut – lahjaksi ja muistoksi

Yksityishenkilöiden elämäkertahaastatteluissa Historia & Memoria auttaa säilyttämään sellaista arkeen ja juhlaan liittyvää materiaali – kulttuuriperinnettä – jota ei muualta löydy. Haastateltavien omaelämäkerrallisen aineksen lisäksi haastatteluissa tallentuvat perheen ja suvun vaiheet ja perinteet. Kerätty ja tallennettu muistitieto lisää sukutietoutta sekä elävöittää sukuselvityksiä ja rikastuttaa perhe- ja sukuarkistoja.

Elämäkertahaastattelut sopivat hyvin lahjaksi itse haastateltavalle sekä muistoksi tuleville polville.Ylös