Haastatteluprojektit


 • Eduskunnan kirjaston veteraanikansanedustajien muistitietoprojekti ja muistitietoarkisto
  Entisten kansanedustajien ja ministerien poliittista toimintaa ja uraa käsittelevät teemahaastattelut (116 haastattelua vuosina 1989-2008, 2011-2014).
 • Suomen eduskunta 100 vuotta - Eduskunta ja suomalainen kansanvalta -tutkimusprojekti
  Kansanedustaja- ja europarlamentaarikkohaastattelut (vuodesta 2001 alkaen)
 • Varsinais-Suomen Kokoomuksen puolue- ja järjestöveteraanien haastatteluprojekti
  (1995 - 1996 ja 2000 - 2001), joka oli pohjana vuonna 2001 valmistuneelle historialle Muutoksen kärjessä. Varsinais-Suomen Kokoomus 1968 - 1999
 • Satakunnan Kokoomuksen puolue- ja järjestöveteraanien haastattelut (1997)
 • Suomen Keskustan Varsinais-Suomen piirin puolue- ja järjestöveteraanien haastattelut (1996 - 1997)
 • Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 100-vuotishistoriahanke
  Entisten opettajien ja oppilaiden haastattelut (1997 - 1998 ja 2001 - 2003), joiden pohjalta on vuonna 2003 valmistunut koulun 100-vuotisjuhlajulkaisu elävän historian osa TSYK - 100 vuotta elävää kouluhistoriaa
 • Snellmanin koulun 100-vuotisjulkaisuhanke
  Koulun veteraaniopettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan haastattelut (1996 ja 2002), joita on käytetty vuonna 2003 valmistuneessa kouluhistoriassa Opetusta kivimuurin suojassa - Snellmanin koulun vuosisata 1903 - 2003
 • Turun Seudun Lottaperinneyhdistys ry:n historiahanke
  Entisten lottien muistitietohaastatteluja (1997-1998), joita on käytetty lähteinä vuonna 2008 ilmestyneessä Turun lottien historiassa Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina.
 • Turunmaan suojeluskuntapiirin historiahanke
  Entisten suojeluskuntalaisten ja lottien haastattelut (1998-1999), joita on käytetty Antti Mikkolan kirjoittamassa historiassa Turunmaan suojeluskuntapiiri ja Lotta Svärd vuodelta 2004.
 • Turun Toverit -urheiluseuran järjestö- ja huippu-urheilijaveteraanien haastattelut (1996)
 • Entisten partioylijohtajien, Helvi Sipilän ja Kata Jouhkin, haastattelut (1996)
  Materiaalia on käytetty Liisa Savusen kirjoittamassa Suomen Partiotyttöjärjestön historiassa Partiotytöt Suomessa 1910 - 1972 vuodelta 1999
 • Maarian Kämmekät -partiolippukunnan historiahanke (1996)
  Lippukunnan perustajan partioelämäkertahaastattelu, josta tiivistelmä lippukunnan 50-vuotishistoriikissa vuonna 2000
 • Turun Yliopistosäätiön muistitietohanke
  Kotiseutuneuvos Mauno Wanhalinnan ja Ester Wanhalinnan elämäkerralliset ja kotiseutuhistorialliset haastattelut (1996)
 • Elvi ja Pauli Lappalaisen sukuseuran elämäkertahanke
  Elämäkertaprojektin haastattelut (2000 - 2002) ja niiden pohjalta vuonna 2002 valmistunut elämäkerta Intohimona rakentaminen. Pauli Lappalaisen elämä ja toiminta
 • Turun Suomalaisen Yliopistoseuran haastatteluprojekti, haastattelut (2003-2004) Haastatteluihin pohjautuva artikkeli – Yliopistoseura puntarissa, aktiivitoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia Turun Suomalaisesta Yliopistoseurasta – on julkaistu Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 90-vuotisjuhlavuoden Phoenix-jäsenlehdessä 2/2007.
 • Aimo Kuusiston elämäkerta- ja työhistoriahanke
  Elämäkerta- ja työhistoriaprojektin haastattelut (2004) ja niiden pohjalta vuonna 2004 valmistunut teos Renkipojasta toimitusjohtajaksi - Aimo Kuusiston elämä ja työ
 • YTHS:n Turun terveydenhoitoaseman 50-vuotishistorian haastatteluprojekti
  Toimihenkilöiden ja luottamustehtävissä olleiden haastattelut (2005), joita on käytetty vuodenvaihteessa 2005-2006 valmistuneessa YTHS:n Turun terveysaseman 50-vuotishistoriassa Yhteistuumin opiskelijan terveydeksi – YTHS:n Turun terveydenhoitoaseman elävä historia 1956-2006
 • Turun lottien historiahanke
  Turkulaisten entisten lottien ja pikkulottien haastattelut (2006-2007), joita on käytetty huhtikuussa 2008 ilmestyneessä Turun lottien historiassa Aatteellista toimeliaisuutta – Turun lotat rauhan ja sodan vuosina.
 • Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n 50-vuotishistorian haastatteluprojekti
  Lexiläisten haastattelut (2010), joilla on ollut keskeinen asema vuonna 2011 ilmestyneessä Lex ry:n 50-vuotishistoriassa Lex – sui generis. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry 1961-2011.
 • Suomalainen Pohja ry:n haastatteluprojekti (2011-2012)
 • Turun kauppakorkeakoulun 10-vuotishistoriahankkeen haastattelut (2011-2012) , joilla on ollut keskeinen asema vuonna 2012 ilmestyneessä Turun kauppakorkeakoulun historiassa Kohti monialaista tiedeyliopistoa. Turun kauppakorkeakoulun kasvun ja muutoksen vuodet 2000-2010.
 • Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n historiikkihanke
  Hankkeen haastatteluja on käytetty vuonna 2013 valmistuneessa Skooppi ry:n 50-vuotishistoriikissa Lasten ja nuorten terveydeksi
 • Joulurauha Suomen Turusta. Kuninkaanrauhasta ekumeeniseen rauhanvetoomukseen -historiahanke, jossa tehdyillä haastatteluilla on ollut keskeinen asema Joulurauhan julistus – yhteinen kokemus -osiossa
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) haastatteluprojekti, jossa on vuosina 2016-2017 tehty 25 laajaa henkilöhaastattelua. Haastatteluprojekti jatkuu vuonna 2018. YTHS:n henkilökunnan, taustayhteisöjen ja sidosryhmien edustajien haastatteluilla tulee olemaan tärkeä rooli tekeillä olevassa YTHS:n historiassa, joka kattaa ajanjakson 1932-2017.
 • Lukuisia yksityishenkilöiden elämäkerta- ja urahaastatteluja vuodesta 1996 alkaen. Näistä on tehty myös kirjallisia versioita.

Ylös