Historia eläväksi!


Historioiden ja historiikkien kirjoittaminen on Historia & Memorian ydintoimintaa. Asiallisuudesta ja luotettavuudesta tinkimättä Historia & Memorian teokset ovat eläviä, kiinnostavia ja helposti luettavia.

Arkistolähteiden ja kirjallisen materiaalin ohella jokaisessa teoksessa käytetään runsaasti haastattelumenetelmin koottua aineistoa. Suullinen muistitieto on oivallista lisämateriaalia ja se täydentää hyvin kirjallisia lähteitä ja syventää kuvaamme lähimenneisyydestä. Haastattelumateriaalia sisältävissä historioissa kuuluu ihmisen ääni – elämisen ja tekemisen maku.

Historiateokset vahvistavat yhteisöjen identiteettiä. Järjestö- ja yrityshistoria kertoo toiminnan vankasta asiantuntemuksesta, työn jatkuvuudesta ja juurien arvostuksesta. Se on samalla edustava käyntikortti ja arvokas lahja yhteistyökumppaneille.

Yksityishenkilön elämäkerran pääosassa on luonnollisesti yksilö ja hänen elämänsä. Tämän lisäksi hyvä elämäkerta avaa aina näkökulmia omaan aikaansa ja ympäröivään yhteiskuntaan. Toimeksiannosta riippuu, mihin elämäkerrassa – "kirjallisessa muotokuvassa" – keskitytään. Tavoitteena voi olla osaelämäkerta, joka kohdistuu suku- ja perheyhteisöihin tai työelämä- ja urasektoreihin. Toimeksianto voi myös sisältää eri tasojen ja vaiheiden yhdistelmän, kattavan elämäkerran kirjoittamisen.


Tapani Kunttu, Kaarina Järvenpää ja Pirjo Terho

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n 50-vuotisjuhla vietettiin Espoon Hanasaaressa lokakuussa 2013. Juhlan yhteydessä pidetyssä seminaarissa julkistettiin Tapani Kuntun kirjoittama yhdistyksen 50-vuotisjuhlahistoriikki. Kuvassa vasemmalta Tapani Kunttu, Skoopin varapuheenjohtaja Kaarina Järvenpää ja kunniapuheenjohtaja Pirjo Terho. Kuva: Anne Sorvari.
Antti Vaaja ja Tapani Kunttu

Lex – sui generis -historiateoksen julkistamistilaisuus Turun kaupungintalolla 17.3.2011. Kuvassa vasemmalla kirjan tilaajan edustaja, Turun yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen Lex ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Vaaja ja oikealla 50-vuotishistoriateoksen tekijä Tapani Kunttu. Kuva: Ville Kossila.