Tapani Kunttu:
Muutoksen kärjessä. Varsinais-Suomen Kokoomus 1968-1999

Muutoksen kärjessä - etukansi

Takakannen teksti

1960-luvun lopulta alkanut kehitysjakso Varsinais-Suomen Kokoomuksen historiassa on ollut vahvan kasvun ja nousun aikaa. Tänä aikana piirijärjestö on kasvanut jäsenmäärältään Kokoomuksen suurimmaksi. Kehitys kahden kansanedustajan ja alle 15 prosentin vaalikannatuksesta viiden kansanedustajan ja yli 25 prosentin kannatukseen kertoo pelkistetysti muutoksen suuruuden. Piirillä on ollut omat ministeri kaikissa oppositiokauden jälkeisissä hallituksissa; piiristä on myös noustu 1990-luvulla Kokoomuksen puheenjohtajaksi ja puoluesihteeriksi sekä varapuheenjohtajiksi. Mihin vahvuus on perustunut - miten se on tehty ja ketkä sen ovat tehneet?

Valtiotieteen lisensiaatti, historiantutkija Tapani Kuntun tutkimus valottaa Varsinais-Suomen Kokoomuksen piirin vuosien 1968-1999 historiaa niin järjestö- kuin myös aatepoliittisesta näkökulmasta. Kirjassa nämä osa-alueet yhdistyvät käytännön poliittiseen toimintaa, jossa onkin kirjan tarkastelun pääpaino. Varsinais-Suomen Kokoomus on ollut puolueensa aatteellisessa ja ohjelmallisessa uudistustyössä keskeinen vaikuttaja aina 1970-luvun alusta lähtien - sen voi katsoa toimineen eräänlaisena muutoksen airueena. Samoihin aikoihin vaalitoiminnassa koettiin piirin historian suurimmat muutokset. Aatepoliittisen linjanvetäjän Juha Vikatmaan kampanjoista alkoi vaalitoiminnan voimakas henkilöityminen ja ammattimaistuminen.

Piirijärjestön vahvuus on perustunut pitkäjänteiseen aatepoliittiseen työhön sekä taloudellisesti toimintakykyiseen järjestöön, taustanaan laaja verkosto ja toimivat suhteet piiritoimiston ja kentän välillä. Se on edellyttänyt johdonmukaista poliittista työtä ja siihen sitoutuneita ihmisiä piiritoimistossa ja piirissä. Vastuunkantajina ovat toimineet lukemattomat luottamushenkilöt alkaen piirin puheenjohtajista ja piirielinten edustajista. Oman lukunsa muodostavat varsinaissuomalaiset kokoomuslaiset kansanedustajat pitkäaikaisimman kollegansa Ilkka Kanervan johdolla. Piiritoimistolla on Hannu Ansaksen toiminnanjohtajavuosista alkaen ollut käytännön järjestö- ja puoluetyön maakunnallisena keskuksena merkittävä rooli. Varsinais-Suomen Kokoomuksen saavuttama näkyvä puolueen lippulaivan asema on kuitenkin viime kädessä koko kentän asia. Menestyksen taustalla on kattava ja toimiva kenttäorganisaatio satoine paikallisyhdistyksineen ja tuhansine jäsenineen.

Varsinais-Suomen Kokoomuksen lähihistoria on hyvä osoitus siitä, miten ajan hengessä on ollut mahdollista itse uudistua ja puoluetta uudistaa - toimia muutoksen kärjessä.

Takaisin edelliselle sivulle

Ylös