Tapani Kunttu:
Opetusta kivimuurin suojassa - Snellmanin koulun vuosisata 1903 - 2003

Opetusta kivimuurin suojassa - Snellmanin koulun vuosisata 1903 - 2003 - etukansi

Kirjan esittely

Snellmanin koulun historia on Turun keskusta-alueen vanhimman, yhä toiminnassa olevan suomenkielistä perusopetusta antavan koulun historia. Valmistuessaan vuonna 1903 Snellmanin koulu oli kaupungin ensimmäinen kivinen kansanopetusta antava koulurakennus, ajan tyylin mukaan jyhkeä kivimuuri. Sillä on ollut turkulaisten kansakoulujen joukossa monessa suhteessa edelläkävijän ja suunnannäyttäjän asema.

Historioitsija Tapani Kuntun juhlajulkaisussa on kuvattu Snellmanin koulun elämää ja toimintaa, opetusta ja kasvatusta, opettajia ja oppilaita ajan hengessä. Tavoitteena on ollut saada koulun historia elämään. Tämä on saavutettu haastattelumenetelmin kootun muistitiedon - laajojen henkilöhaastattelujen - avulla. Haastateltavina ovat olleet eri vaiheiden opettajat, oppilaat ja koulun muun henkilökunnan edustajat. Vanhimmat koulumuistot ovat 1920-luvulta, tuoreimmat näkemykset vuosituhannen vaihteesta.

Snellmanin koulun 100-vuotisjuhlakirjassa pääpaino on kouluyhteisön arjen kuvaamisessa; koulun juhlia ja juhlakulttuuria unohtamatta. Tämän lisäksi kirjassa analysoidaan Snellmanin koulun ilmapiiriä ja tyypillisiä piirteitä - "snellulaisuutta". Osansa juhlakirjassa saavat lukuisten opettajapolvien edustajat, joista monet muistetaan opetus- ja kasvatustyöhön täysin omistautuneina opettajapersoonallisuuksina. Mukana on myös henkilökuvia useista koulun pitkäaikaisista johtajaopettajista ja johtajista. Oman lukunsa muodostaa 1990-luvun alussa perustetun Snellmanin ala-asteen vanhempainyhdistyksen (Salavan) toiminta ja työ koulun hyväksi.

Vielä 1950-luvun alussa Snellmanin koulu oli Turun ruutukaava-alueen ainoa suomenkielinen kansakoulu. Samoihin aikoihin koulussa oli peräti lähes 1100 oppilasta, juhlavuonna noin 90. Keskellä kaupunkia sijaitsevan korttelikoulun - pienkoulun - vahvuus on jo pitkään ollut sen läheisyydessä, kotoisuudessa ja turvallisuudessa.

Snellmanin koulun 100-vuotisjuhlakirjaan sisältyy myös kouluneuvos Jaakko Lavasteen laatima lyhyt katsaus Turun kansanopetuksen historiaan.

Takaisin edelliselle sivulle

Ylös