Tapani Kunttu:
Valiokuntapersoonia viideltä vuosikymmeneltä

Valiokunnat lähikuvassa - etukansi

Kirjan esittely

Tutkimuksessa esitellään 17 erityisesti valiokuntatyöhön paneutunutta kansanedustajaa: Veikko Helle, Olli Helminen, Sakari Knuuttila, Pekka Kuusi ja Jouko Skinnari (SDP), Orvokki Kangas, Kalevi Mattila ja Einari Nieminen (Kesk.), Juuso Häikiö, Eeva Kauppi ja Pentti Mäki-Hakola (Kok.), Heli Astala, Kuuno Honkonen ja Lauha Männistö (SKDL/Vas.), Antero Juntumaa (SKL), Jutta Zilliacus (RKP) ja Eero Paloheimo (Vihr.).

Tutkittavien tärkein valintakriteeri oli kansanedustajan toiminnan vahva valiokuntapainotteisuus ja siihen pohjautuva kollegojen arvostus. Edustajan vaikuttaja-aseman ja arvostuksen syitä analysoidaan henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan pääpainon ollessa kuitenkin viime vuosikymmenissä.

Valiokuntatyö on lainsäätämisen ydintä. Se tarjoaa tärkeän vaikuttamisen mahdollisuuden sellaisille poliitikoille, jotka eivät ole julkisuushakuisia. Itse asiassa monet valiokunta-aktiivit ovat jääneet julkisuudessa melko tuntemattomiksi. Myös ministerikokemuksen vähyys on merkille pantavaa.

Valiokuntapersoonien arvostus on kummunnut henkilön asiantuntemuksesta ja perehtyneisyydestä sekä ammattimaisesta otteesta asioiden hoidossa. Toisten mielipiteen kunnioittaminen ja kollegojen arvostus, yhteistyökyky ja taito hakea sovitteluratkaisuja, kyky tiivistää ja kiteyttää sanottavansa – siinä arvostukseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Viime kädessä valiokuntapersoonan arvostus on riippunut hänen omasta suhtautumisestaan valiokuntatyön merkitykseen lainsäädäntötyössä. Valiokuntapersoonan arvostuksen taustalla on myös varsin usein hänen puheenjohtaja-asemansa hyvän valiokuntailmapiirin luojana – hengen nostattajana. Esimerkkinä tästä ovat valiokuntamatkat, joiden avulla puheenjohtajat pyrkivät parantamaan valiokuntiensa ilmapiiriä ja kollegojen keskinäisiä suhteita.

Moni valiokuntavaikuttaja oli särmikäs. Työskentely- ja menettelytavoissa on nähty milloin oman asiantuntemuksen ja kokemuksen korostusta, milloin taas kohtuuttomaksi koettua perusteellisuutta. Kritiikistä huolimatta periaatteen ihmisenä tunnettua valiokuntavaikuttajaa on arvostettu asioista aidosti kiinnostuneena ja niihin todella paneutuvana kollegana.

Medialta suljettu valiokuntatyöskentely antaa kansanedustajille mahdollisuuden keskittyä asiakysymyksiin. Luottamuksellinen ilmapiiri lähentää kansanedustajia yli puoluerajojen. Tämä yhteistyön ja keskinäisen arvostuksen merkitys nousee selvästi esiin valiokuntapersoonien henkilökuvissa.

Takaisin edelliselle sivulle

Ylös